Az állambiztonság célkeresztjében

Antall Józsefre vonatkozóan az Árvai” fedőnevű, O-11386/1-3. jelzettel irattározott dossziék tartalmazzák az 1956-1960 közti időszakra vonatkozó jelentéseket. Ezután „Muzeológus” fedőnévvel foglalkoztak külön dossziéban az állambiztonság emberei kizárólag a későbbi miniszterelnök megfigyelésével. (ÁBTL O-14820/2-a.) A dosszié 1963. február 7-e és 1975. július 16-a között tartalmaz róla megfigyelésével kapcsolatos iratanyagot. Ez azonban a reá vonatkozó állambiztonsági forrásanyagnak csupán egy része: nemcsak a kifejezetten rá állított ügynökök, hanem számos más ügynök is alkalomszerűen jelentett róla.

Antall Józsefet 1957 és 1989 között megfigyelés alatt tartotta a kommunista állambiztonság. Széleskörű felderítő munkát követően 1956-os tevékenységéről az első összefoglaló jelentés 1957 novemberében készült, megfigyelésére vonatkozó operatív kartonját pedig csak 32 évvel később, 1989. október 30-án zárták le. Magyarázat erre 1956-os szerepvállalása, kisgazda kapcsolatai, középiskolai tanárként kifejtett tevékenysége, és az, hogy nézeteihez továbbra is konokul ragaszkodott.