Dr. Antall József napirend előtti felszólalásában tájékoztatja az Országgyűlést a Varsói Szerződés katonai struktúrájának lebontása ügyében Mihail Gorbacsov szovjet elnökkel folytatott levélváltásról

 

 

Elnök: Szűrös Mátyás

ELNÖK: Köszönöm. Dr. Antall József miniszterelnök úr kér szót. Kérem!
DR. ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Elnök úr! Tisztelt Ház! Szeretném az Országgyűlést ezúton tájékoztatni, miután az Országgyűlés határozatán alapult az 1990. júniusi moszkvai értekezleten a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületén tanúsított magatartásunk, javaslatunk és előterjesztésünk. Szeretném a tisztelt Országgyűlést és ezúton a magyar népet tájékoztatni arról, hogy a tegnapi napon Mihail Gorbacsov úrtól levelet kaptam, hasonlóan a Varsói Szerződés többi tagállamának állam, illetve kormányfőjéhez. E levélből néhány sort idézek, és ismertetem tartalmát.
„Tisztelt Miniszterelnök úr! Úgy tűnik, a Varsói Szerződés minden résztvevője egyetért abban, hogy a Politikai Tanácskozó Testület 1990. júniusi ülésén elért megállapodásokat az európai biztonsági egyezményi értekezlet párizsi csúcstalálkozója eredményeinek összefüggésében kell megvalósítani. A kormánymeghatalmazotti bizottság által elvégzett munka lehetővé teszi, hogy már a közeli időben lépéseket tegyünk a Varsói Szerződés katonai struktúráinak lebontására, és ezt a folyamatot 1991. április 1jéig befejezzük.” (Taps.)
Több részlet után szeretném még azt is közölni, ami a Varsói Paktum tagállamai közötti kapcsolatok további fejlődését illeti, álláspontunk szerint azokat fokozottabb ütemben kell kétoldalú alapokra átirányítani, minden adott esetben figyelembe véve az új belső és a nemzetközi körülményeket.
Ezzel egyidejűleg a szovjet fél, mint Gorbacsov elnök úr, illetve a levelet átadó Aboimov nagykövet úr kifejezésre juttatta, hogy változatlannak tartják Magyarország megrendezési jogát, illetve meghívását.
Ennek megfelelően a magyar Kormány megtette a szükséges lépéseket, hogy eleget tegyen annak a javaslatnak, hogy ezt még február folyamán tartsuk meg, és Gorbacsov államelnök úr javaslata alapján a bizottság által végzett munka eredményeinek megvitatására februárban tartandó tanácskozást tartjuk célszerűnek, a tagállamok külügyminiszterei és honvédelmi miniszterei részvételével, akik rögtön meg is fogalmazhatnák a Varsói Szerződés katonai struktúráira vonatkozó döntést.
Ez azt jelenti tehát, hogy ami a gyakorlatban, részben már 1991. január 1jével katonai vonatkozásban a csapatoknál és a közvetlen kapcsolattartásban megtörtént, intézkedéseket most véglegesen, ténylegesen, javaslatunknak, kívánságunknak, előterjesztéseinknek megfelelően, egyetértésben a szovjet féllel és egyetértésben a Varsói Szerződés többi tagállamával még ez évben április 1-ig végrehajtjuk, és ezzel április 1-jére a katonai szervezetét a Varsói Szerződésnek megszüntetjük.
Úgy gondolom, hogy ez történelmi jelentőségű pillanat lesz az ország életében, és ezért feltehetően, ha megfelel a diplomáciai úton előkészített találkozó, akkor feltehető, hogy február 25-e körül sor kerül Budapesten a mi meghívásunkra, a külügyminiszterek és honvédelmi miniszterek részvételével megtartandó értekezletre, ahol erre vonatkozóan döntés születik. Miután a felek ebben egyetértenek, itt végrehajtási kérdésekről van szó és a gyakorlati kivitelezésről.
Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps.)