Országgyűlési beszédek

A Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája során eszmecsere dr. Kónya Imre, dr. Áder János, dr. Tölgyessy Péter, Tardos Márton és dr. Antall József között az obstrukcióról

 

 

Elnök: Szabad György

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Nem figyelmeztetésként szándékozom elmondani, csupán tájékoztatásul, hogy a házbizottságban olyan ajánlás született, amely szerint a vezérszónokok beszédének időtartama ne legyen több 20 percnél (helyeslés), a többi felszólalás időtartama pedig lehetőleg a 10 percet ne haladja meg. Hangsúlyozom; ez csak ajánlás volt – nem volt összhang és konszenzus a házbizottságban ezzel kapcsolatban, de tájékoztatásul ezt el kívántam ­mondani.
DR. KÓNYA IMRE (MDF): Igen. Valóban a házbizottságban konszenzus volt abban, hogy ajánlásként a 10 percet fogadjuk el, de Tardos Márton, az SZDSZ frakcióvezetője már ott jelezte, hogy Tölgyessy Péter pártelnök úr hosszabb beszédre készül, és ezt mindannyian tudomásul vettük. Természetesnek tartottuk, hogy a pártelnök úr első, ilyen minőségben elmondott beszédében (Zaj.) hosszabban fogja összefoglalni pártjának álláspontját.
Ugyanakkor meg kell jegyeznem, abban is konszenzus volt a házbizottságban, hogy hétfői napról átesszük keddi napra ezt a vitát, és éppen annak érdekében, hogy mindenki el tudja mondani a szükséges észrevételeit, az egész Parlament valóban részt tudjon venni a vitában, és addig vitatkozunk, ameddig az általános vita le nem zárható.
Tudniillik azt észrevételezték a frakcióvezetők – látom, Áder János jelentkezik –, szeretném mondani: észrevételezték a frakcióvezetők, hogy a költségvetés, mint valóban az egyik legsúlyosabb törvénye a Parlamentnek, igényli, hogy mindenki kifejthesse részletesen a véleményét, de olyan észrevétel nem hangzott el, hogy a vélemények kifejtését követően abból az okból nem lehetne lezárni az általános vitát, hogy még a szükséges módosító indítványok elhangozhassanak.
Én azt mondanám, hogy meghallgattam Tölgyessy Péternek a három alternatíváját, amit számunkra kínált, – mi a negyedik alternatívát választjuk. Részt veszünk ebben a vitában, bár Tölgyessy Péter kétségeit fejezte ki, hogy kormánypárti részről hogyan lehet vitatkozni, majd javaslom neki, hogy figyeljen: kormánypárti részről is részt veszünk ebben a vitában. Bíráló észrevételeink is vannak természetesen a költségvetésre, de azt nem vállalhatjuk, hogy elhalasztjuk, illetőleg elodázzuk a költségvetési törvénynek a meghozatalát. Az ország érdeke kívánja, a stabilitás fenntartása kívánja, hogy felelős döntésünket mélyreható vitát követően, de még ebben az esztendőben feltétlenül meghozzuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps.)
ELNÖK: Ugyancsak 2 perces reagálásra kért szót dr. Áder János, a FIDESZ részéről.
DR. ÁDER JÁNOS (FIDESZ): Igen, Elnök úr, köszönöm szépen. A tartalmi kérdésekhez nem kívánok hozzászólni. Ezt majd a soron következő beszédemben elmondom. Pusztán csak Kónya Imrének a felvetésére – ami itt elhangzott –, szeretnék néhány dolgot mondani, hogy a félreértéseket eloszlassuk.
Semmiféle konszenzus abban nem mutatkozott, hogy ma addig tart a vita, ameddig tart. A leghatározottabban tiltakoztam én magam is az ellen, hogy éjszakába nyúló költségvetési vita legyen akár hétfőn, akár kedden. Pontosan azért alakult úgy a napirend, és azért került át az interpelláció 6 órára, hogy az lezárja a mai napot, és ha az előre bejelentett felszólalók nem tudják elmondani a költségvetési vitában beszédüket, akkor majd keresünk erre megfelelő időpontot – például holnap –, úgyhogy semmiféle ilyen konszenzus, hogy ma vagy 8 után még beszélgetünk, itt tart majd éjfélig a költségvetési vita – ilyen konszenzus nem volt, úgyhogy szeretném a félreértéseket eloszlatni. Köszönöm szépen. (Taps.)
ELNÖK: Kérem, dr. Tölgyessy Péter ugyancsak jelentkezett 2 perces felszólalásra. Megadom a szót.
DR. TÖLGYESSY PÉTER (SZDSZ): Köszönöm, Elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Kónya Imre! Beszédemben utaltam arra, hogy a költségvetést az ország ez évben hozott legfontosabb döntésének tartom. Ezt azért is könnyű belátni, hogy a kiadási főösszeg 1050 milliárd forintnyi vagyont jelent. Szinte felfoghatatlanul hatalmas, nagy összegről fogunk dönteni! Ehhez képest a költségvetés előterjesztését a Kormány elkésve nyújtotta be. A legutolsó kiegészítést pénteken kaptuk meg 112 oldalban, önmagában is ez igen terjedelmes dolog!
Érdemes áttekinteni az eddigi parlamenti vitákat. Az első nagy, fontos vita a kárpótlás ügye volt. A minap olvastam a napilapokban: körülbelül a tétje 30 milliárd forint volt. Ez körülbelül harmincötöde az állami költségvetésnek, tehát az állami költségvetés tétje 35ször nagyobb, mint a kárpótlásé. Ez a vita 17 napig folyt – 17 munkanapig folyt – ebben a Házban és 201 hozzászóló volt.
Hadd utalok egy másik vitára, a világkiállítás vitájára, amely szintén egy állami garanciaalappal terhelt vita volt, valamint 30 milliárd – ha jól emlékszem –, ez megint harmincötöde az állam költségvetésének 5 tiszta vitanap zajlott le az általános vitával és 86 felszólalóval. Én azt hiszem, hogy az állami költségvetés, amely a legfontosabb döntés, amely tükörképe a Kormány külpolitikájának, amely meghatározza a jövendő esztendőt, nem olyan ügy, amely elintézhető volna két általános vitanappal, 20–30 hozzászólóval.
Megítélésem szerint egyetlenegy lehetőség van: folyjék az általános vita addig, míg van hozzászóló, és folyjék az általános vita addig, míg az ellenzék, illetve a kormánytöbbség tagjai be tudják nyújtani módosító indítványaikat. Ez pedig aligha tehető meg ezen a héten. Köszönöm szépen figyelmüket. (Taps.)
ELNÖK: Igen. Nem 20–30 jelentkező van, hanem 80 eddig! Dr. Kónya Imre jelentkezett újra reagálásra.
DR. KÓNYA IMRE (MDF): Egyetértünk Tölgyessy Péterrel abban, hogy addig kell ennek a vitának folyni, ameddig mindenki – aki fontosnak tartja, hogy véleménye elhangozzék – módot nem kap erre. Abban azonban nem értek egyet, – hangsúlyozom, tekintettel arra, hogy Tölgyessy Péter nem volt jelen azon a házbizottsági ülésen, ahol a frakcióvezetők olyan jellegű észrevételt nem tettek, – hogy a módosító indítványok benyújtására akarnak időt kapni, és emiatt lehetetlennek tartják az általános vita lezárását. Hangsúlyozom: a Parlament rendes tárgyalási rendje olyan, hogy folyik a vita, és ha befejeződnek a hozzászólások, akkor az általános vita lezáródik.
Amennyiben valamelyik frakció úgy találta volna, hogy az általános vita lezárása amiatt nem engedhető meg, mert még módosító indítványokat kell benyújtaniuk, akkor a házbizottságon jelezték volna ezt az igényüket, és nem kerülhetett volna be a konszenzus alapján a programba az, hogy a mai napon a vita lezárására is sor kerül. Ilyen jelzés nem volt, hogy a hozzászólásoktól függetlenül el kell halasztani a vita lezárását. Ilyen igénybejelentés nem volt, és ha ilyen igénybejelentés nincs, akkor nyilvánvaló, hogy a rendes szabály érvényesül.
Hogy előzetesen bejelenti valaki, vagy valamelyik frakció, hogy mindenképpen két hetet akarnak még az ügy eldöntésére, azt nem tudjuk másképp értékelni, mint úgy, hogy meg akarják akadályozni, hogy ebben az évben megszülessen a költségvetés. Ehhez pedig hozzájárulni azért nem tudunk… (zaj) …ehhez pedig hozzájárulni azért nem tudunk, mert az ország hitelképességét, az államigazgatás rendes működését mindenképpen veszélyezteti, hogyha átmeneti szabályt vagyunk kénytelenek hozni. Ez nem egy normális megoldás. (Zaj.) Mi ezt nem szeretnénk. Ugyanakkor azok az előnyös folyamatok, amelyek megindultak: az infláció csökkentése (Közbeszólások a bal oldalon: Óh!), tudjuk, a betétállomány növekedése stb., egy ilyen lépés következtében szintén veszélyeztetve lennének.
És még egy dolog: sikerült az elmúlt esztendőben, éppen Tölgyessy Péter által említett kárpótlás ügyében, a világkiállítás ügyében döntést hozni, annak ellenére, hogy nem mi okoztuk azt, hogy meglehetősen elhúzódtak ezek a döntési folyamatok. (Taps a jobb oldalon. Zaj, közbekiabálások a bal oldalon.) Én a világkiállításra utaltam és a kárpótlási törvényre. Úgy érezzük, hogy például a kárpótlásoknak a megindult folyamatát is veszélyeztetné, a világkiállításra való felkészülést is veszélyeztetné, hogyha elhúzódna a költségvetési folyamat, januárra áttevődne a végső döntés, nem tudnánk foglalkozni más kérdésekkel.
És láttam, hogy Áder János már nyúlt a mikrofonjához. (Zaj.) Azért figyelmeztetném Áder Jánost, hogy nem tudom, hogy nem kerültee el figyelmét Orbán Viktornak a korábbi nyilatkozata. Tudniillik úgy tűnik, hogy érdektelenségét jelentette a FIDESZ frakcióvezetője a költségvetési vitában, amikor a Surányiügy kapcsán bejelentette, hogy a FIDESZ a maga részéről nem vesz részt a költségvetési vitában. Én örömmel látom, hogy megváltozott ezek szerint az a szándék, mert Áder János már másodszor kíván hozzászólni, tehát részt kívánnak venni ebben a vitában. Ennek csak örülni tudunk, mert hozzásegíthet, hogy jobb legyen ez a költségvetés. (Taps a jobb oldalon.)
ELNÖK: Igen. Kétperces felszólalásra megadom a szót Tardos Márton frakcióvezetőnek.
TARDOS MÁRTON, az SZDSZ frakcióvezetője: Tisztelt Ház! A vita lezárásáról nem volt a házbizottságban konszenzus. A fölszólalók száma valószínűleg nem teszi lehetővé, hogy ez bekövetkezzen.
Figyelmeztetni szeretném azonban Kónya képviselő urat arra, hogy a törvényjavaslatok módosításának elkészítése is időt vesz igénybe. De figyelmeztetni szeretném arra is, hogyha a lezárást, tehát nem magát a vitát, hanem a lezárás aktusát és a részletes vita elkezdését a hét végéig elhúzzuk, az nem jelent semmilyen időveszteséget. Miért? Mert a bizottságok az adótörvények és a más benyújtott törvényekkel kapcsolatos módosító javaslatok elfogadását, vagy tárgyalását, támogatását, álláspontjuk elkészítését sem tudják a bizottsági időben rendelkezésre álló időben elvégezni.
Ezért gondolja meg a tisztelt Ház, gondolja meg Kónya képviselő úr, hogy a vita lezárásával kapcsolatosan, vagy az általános vita lezárásával kapcsolatosan mit javasol.
Én elfogadom azt az álláspontját, hogy fűződnek érdekek ahhoz, hogy lezárjuk ebben az évben a költségvetési vitát. Ebben a vonatkozásban is azonban figyelmeztetni szeretném arra, hogy a december 30-iki lezárás az Alkotmánybíróság döntése szerint nem elfogadható. Akkor szükség van átmeneti törvényre. Tudniillik, nem én találtam ki, nem is foglalkoztam a kérdéssel, hanem olvastam az Alkotmánybíróság állásfoglalását, s ez ebben a vonatkozásban világos, hogy a tavalyi eljárást nem tartotta megfelelőnek, nevezetesen azt az eljárást, amikor december 30-án éjjel fogadtuk el a költségvetést. Így a kívánság és a siettetés nincsen összhangban a lehetőségekkel. De ez nem az én ügyem.
Én elfogadom azt, hogy intenzíven dolgozzunk. Ha meg lehet tenni, akkor tegyük meg. Javaslom azonban, hogy maradjunk a törvényes keretek s a parlamentáris játékszabályok keretei között. (Taps a bal oldalon.)
ELNÖK: Antall József miniszterelnök úr kért szót. Megadom.
DR. ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Elnök úr! Tisztelt Ház! Nagyon rövid leszek. (Derültség.) Köszönöm. Először is szeretném örömömet kifejezni, hogy Tölgyessy Péter elmondta ezt a beszédet, mert újra lehetőség van arra, hogy a Parlamentben parlamentarizmushoz illő ellenzéki és kormányzati vitákra kerüljön sor. (Úgy van! Taps a jobb oldalon.) Ennek következtében megfelelő stílusban és hangulatban annál kevésbé örültem annak, hogy ma is elhangzott a televízióban, hogy a paktumot Tölgyessy Péter írta alá velem, és frakcióvezető úr nem utalt arra, hogy Kis János és Pető Iván is aláírta akkor ezt a megállapodást. De én magam hallottam. Ez egy megjegyzés… (zaj) …arra vonatkozóan, hogy a megállapodás, ami annak idején történt, így történt, és ez hozzátartozik a történelmi tényekhez.
Egyidejűleg két dologra utalok.
Az egyik: Tölgyessy Péter esetében nagyon köszönöm, hogy történelemleckét adott nekünk és a Kádár-féle korszak költségvetéséhez hasonlította részben a mai költségvetést, aminek nyilván vannak még részben el nem készült jogszabályi, részben ki nem alakult kormányzati okai is. És ebben egyetértek vele, hogy valóban részletező költségvetésre van szükség, olyan részletező költségvetésre, mint ahogy a két világháború közötti időszakra is utalt példaként, anélkül, hogy mi a két világháború közötti időszak „politikai ideológiájával” kívánnánk azonosulni. De nagyon örülnék, hogyha Tölgyessy Péter felszólalása után, még inkább az általam nagyra becsült Tardos Márton frakcióvezető felszólalása után az az érzésem lehetne, hogy nem kívánnak még visszamenni a történelemben és a dualizmus korában megragadni, ahol az obstrukció volt a divat… (zaj) …és ahol elhúzták a felszólalásokkal és szónoklatokkal a döntési lehetőségeket.
Én nagyon örülök annak, hogy ezt kifejezésre juttatta Tardos Márton, hogy nem kívánják elhúzni, és benne vannak abban, hogy minél előbb, minél intenzívebb parlamenti munkával, gyorsan hozzuk meg a döntést, amilyen gyorsan lehetséges. Bármelyik parlamentet megvizsgálhatja valaki, akár a brit, akár a német – és nemcsak a német parlamentet és Németországot tartjuk mintaképnek – vagy az Egyesült Államok Kongresszusát, bizony ilyen időszakban éjszaka is üléseznek, ha úgy tetszik, és a viták folynak tovább.
Tehát én megköszönöm Tardos Mártonnak azt a kilátásba helyezett magatartást, hogy nincs szó arról, hogy nem akarják ebben az évben a költségvetést megszavazni, és Tardos Márton is kilátásba helyezte azt, hogy minél intenzívebb, „minél intenzívebb” munkával.
Szeretném egyben korrigálni magamat: csak arról van szó, hogy a Parlament fogadja el; egy pillanatra nem számítottunk arra, hogy az igen tisztelt ellenzék meg fogja szavazni. Köszönöm. (Taps a jobb oldalon.)
ELNÖK: Köszönöm. Dr. Áder János kért lehetőséget viszontválaszra.
DR. ÁDER JÁNOS (FIDESZ): Köszönöm, Elnök úr. Azt hiszem, ha a paktumig megyünk vissza, és a paktum értelmezését is a mai tárgyalás napirendjére tűzzük, akkor meglehetősen sokáig itt fogunk ülni.
Azt is szeretném mondani, az a derű és az a mosoly, ami a kormánypárti képviselők arcáról sugárzott Tölgyessy Péter beszéde kapcsán, lehet, hogy a költségvetési törvény, e tragikus költségvetési törvény elfogadása után majd ez a mosoly le fog fagyni az arcukról. (Derültség és taps a bal oldalon.)
Kónya Imrét, úgy látszik, több alkalommal cserben hagyja az emlékezete most már – immáron nem első alkalom ez; különösen a költségvetési vita, úgy látszik, zavaró tényező a számára…, (derültség a baloldalon) …ugyanis Orbán Viktor nem azt mondta, nem pontosan azt mondta, amit Torgy… amit Kónya Imre idézett. (Derültség és taps.) Az elszólás, bár véletlen volt, de további kommentárt nem kíván. (Derültség.) Orbán Viktor azt mondta ebben a nyilatkozatában, hogy a saját véleményünk kifejtésén kívül nem veszünk részt a vitában, ami azt jelenti, hogy például olyan szándékoknak nem kívánunk eleget tenni, hogy a Parlament plenáris ülése alatt folyamatosan ülésezzenek a bizottságok, és mi egyszerre legyünk a Parlament plenáris ülésén és a bizottság ülésén. És ez ügyben, ha esetleg egy sajtónyilatkozat nem teljesen egyértelmű, akkor kérném arra Kónya Imrét, a jövőben figyeljen arra, amit a parlamenti nyilatkozatainkban mondunk, és figyeljen arra, amit a házbizottságban mondunk. És a házbizottságban soha nem mondtuk azt, hogy a költségvetési vitában nem veszünk részt. S azt, hogy meglehetősen komoly szándékaink mutatkoztak a felszólalások tekintetében, mutatja azt is, hogy tegnap leadtuk már a hozzászólók listáját. (Közbeszólás a jobb oldalról: Sajnos!)
Na most, egy dologra, megint csak az emlékezetkiesésre, hogy ki húzta a vitát; ki húzta a vitát kárpótlásügyben, és ki húzta a vitát EXPOügyben. Nem az ellenzék húzta a vitát, tisztelt Kónya Imre, hanem a kormánypárti képviselők húzták a vitát! Tölgyessy Péter pontosan elmondta, hogy hány felszólaló volt. A FIDESZ ebben a vitában, a kárpótlási törvény vitájában öt felszólalóval vett részt; egyetlenegy módosító indítványt nem terjesztett be ehhez a törvényjavaslathoz. Ehhez képest 450 módosító indítvány volt ehhez a törvényjavaslathoz, aminek jó részét, túlnyomó részét, 90%-át kormánypárti képviselők terjesztették a Ház elé! (Közbeszólás a bal oldalról: Így van! – Taps a bal oldalon.) Ki húzta a vitát az EXPOügyben? Nem ellenzéki képviselőtől született meg egy 40 percet meghaladó és a Parlamentben rekordot döntő hozzászólás! (Derültség.)
Én azt gondolom, hogy meglehetősen kevés erkölcsi és politikai alapja van azt kifogásolni, hogy a tízperces ajánlást néhány perccel túllépik majd az ellenzéki képviselők, akkor, amikor az EXPO ügyében több mint 40 perces hozzászólást hallhattunk, és akkor, amikor a levéltári törvény ügyében, ugye, több mint 20 perces hozzászólást hallhattunk az egyébként csak két paragrafusból álló törvényjavaslat vitája kapcsán.
S a miniszterelnök úrnak a figyelmét is szeretném felhívni arra, hogy az obstrukció nem egészen azt jelenti, azt gondolom, amit ő mondott. Az obstrukció a Parlament munkájának nehezítését jelenti. (Közbeszólás a jobb oldalról: Azt csináljátok!) Akkor obstrukcióról beszélni, amikor a költségvetési vita a nyolcadik óráját kezdte el – hiszen a múlt héten egyszer délelőtt beszéltünk erről három órát, most utána beszéltünk másnap négy órát, most körülbelül egy órája zajlik a költségvetési vita –, ekkor, amikor nyolc órája zajlik a költségvetési vita, azt mondani, hogy az ellenzék obstruálja a költségvetés vitáját, hát meglehetősen… (moraj, közbeszólások a jobb oldalról) …meglehetősen komoly problémát jelent az én számomra. És azt gondolom, hogyha a Kormány 13 napot tudott csúszni ezzel a törvényjavaslattal – megsértve egyébként a törvényi előírásokat, amiket egyébként Önök is elfogadtak, tisztelt kormánypárti képviselők –, akkor, azt gondolom, az ellenzéknek meg kell adni azt a jogot, hogy megfelelő módon felkészüljön, a vitában részt vegyen és megfelelő módosító indítványokat beterjesszen. És az obstrukciót majd csak utána tessék megfogalmazni, hogyha erre a vita kapcsán okot adunk – egyelőre erre még nem adtunk okot. Köszönöm szépen. (Taps a bal oldalon.)
ELNÖK: Még megadom a szót Tardos Márton képviselő úrnak, és akkor mindenki kétszerkétszer felszólalhat. (Derültség.)
TARDOS MÁRTON (SZDSZ): Tisztelt Ház! Elhangzott, amit mondani akartam. Kérdés, hogy nyolc vagy tíz, általános vitában jelentkező SZDSZes hozzászóló obstrukcióe, amikor folyamatosan törvénysértő módon késve kerültek a költségvetési javaslatok előterjesztésre. Azt gondolom, hogyha obstrukciót egyáltalában alkalmazhatunk, akkor ez az előterjesztéssel kapcsolatosan használható. (Többek a bal oldalról: Így van! – Taps a bal oldalon.)
Megjegyzés: A vita tovább folytatódott.