Országgyűlési beszédek

Dr. Antall József felszólalása Az ENSZ békefenntartó erők (UNPROFOR) magyarországi átvonulásáról szóló Országgyűlési határozati javaslat tárgyalása során

 

 

Elnök: Szabad György

ELNÖK: Köszönöm. Kétperces reflexióval kíván élni Hegedűs… Bocsánatot kérek. Miniszterelnök úr is már közben jelzett.
DR. ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Elnök úr! Tisztelt Ház! Elnézést kérek, hogy külön szót kértem, de 11kor az üzbég miniszterelnökkel kell találkoznom.
Legyen szabad azt kérnem, hogy az eredeti megfogalmazás szerint foglaljon állást a tisztelt Ház. Az „állomásoztatás” szó az Alkotmányunkból való. A Kormány megvitatta ugyan ezt a kérdést, először mi is végigmentünk azokon a lehetőségeken, amelyeken – több képviselőtársam felszólalása alapján – a Ház is; meggyőződhetett róla: itt nemcsak arról van szó, hogy egyszerűen átvonul egy alakulat, hanem valóban arról van szó, hogy egy békefenntartó erő – amelyik pillanatban harchelyzet alakul ki, esetleg abban a válságövezetben – lehet, hogy Magyarország felé jön; ellátó bázis, vagy bármi más kérdése felmerülhet.
Bízzanak a Kormányban: a Kormány nem fog olyan lehetőséget teremteni, hogy bármi más célra lenne felhasználható a békefenntartó erők átvonulása, azok támogatása. Az „állomásoztatás” azonban egyszerűen nem kevesebbet és nem többet jelent ebben az esetben, mint hogy az átvonuló alakulatok – aszerint, hogy szükséges esetleg hosszabb időt eltölteni, vagy a válságövezetben pontosan a magyar határ közelében vannak – adott esetben ide húzódnak viszsza, mint ahogy a magyar békeellenőrző katonák is Irak és Irán között, történetesen a harci körülmények kialakulásakor visszavonásra kerültek. Tehát itt egész más szituációról van szó, nem egy harcszerű, nem megszállási vagy nem egyéb célzatú dologról. Én úgy gondolom, hogy helyes lenne, ha az Országgyűlés ebben a kérdésben a hat pártnak valóban meglévő konszenzusa alapján és valóban aszerint, hogy egyértelművé tegyük, miben vagyunk érdekeltek a jugoszláv köztársaságok, az általunk már elismert Horvátország, Szlovénia mellett a béke megteremtésében, és ne legyünk ebben a kérdésben, olyan kérdésekben aggályosak, amire tényleges ok nincs.
Biztosíthatom Önöket, ha bármi probléma merül fel, vagy bármilyen nehézség, abban a pillanatban a Kormány az Országgyűlés elé fogja ezt tárni. Ezért kérem, hogy azt a megfogalmazást, amit a Kormánynak a felhatalmazása jelent, így értelmezzék, hogy a magyar közjognak, a Magyar Alkotmánynak és a józan észnek megfelelően fogjuk ezt a kérdés intézni. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps.)