Országgyűlési beszédek

Szabad György elnök köszönti Dr. Antall Józsefet 60. születésnapja alkalmából, és a miniszterelnök is kifejezi jókívánságait a két éve választott Országgyűlésnek

 

 

Elnök: Szabad György

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Köszöntöm köztársaságunk elnökét, miniszterelnökét, képviselőtársaimat, kedves vendégeinket, a rádióra és a képernyőre figyelő minden honfitársunkat. Tavaszi ülésszakunk 21. ülésnapját megnyitom.
Bejelentem, hogy az ülés vezetésében Glattfelder Béla és Szabó Lajos jegyzők lesznek segítségemre.
Mai ülésünkről 24 képviselőtársunk jelentette be előzetesen távolmaradását. Amennyiben valamelyikük mégis meg tudott jelenni, kérem szíves jelzését gépe bekapcsolása végett. Gerbovits Jenő képviselőtársam gépét kérném bekapcsolni.
Tisztelt Országgyűlés! Most létszámellenőrzés következik. Kérem, nyomják meg az „igen” gombot. (Megtörténik.) Köszönöm. A jelentkező államtitkárokkal együtt a jelenlévők száma – a gép regisztrálása nyomán – 224. Emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy az igazolt képviselők száma jelenleg 384, a határozatképességhez 193 képviselő jelenléte szükséges. Ülésünk határozatképes. Kérném a gépkezelőket Katona Béla képviselőtársunk gépének bekapcsolására is.
Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy napirend előtt én szóljak.
Tisztelt Országgyűlés! Nem könnyű köszönteni olyan személyiséget, aki maga hárítja el a köszöntésnek még a gondolatát is. Hadd jelezzem, kicsit tréfálkozva, hogy a hatalmi ágak szuverenitására is hivatkozva ragaszkodtam ehhez, és jeleztem, hogy kompromisszumkészségem folytán igyekszem nagyon rövid és nagyon mértéktartó lenni, amikor Antall József miniszterelnököt köszöntöm 60. születésnapján. (Nagy taps. Dr. Antall József miniszterelnök felállva köszöni meg a tapsot.)
A magyar történelemnek számos olyan személyisége volt, aki fénylett, de nem világított. Antall József sohasem kívánt fényleni. De úgy gondolom, sokan vagyunk olyanok, akik úgy látják, hogy sok mindenre, méghozzá lényegesre világított rá. Mindenekelőtt arra, hogy az átmenet és a vele egybekapcsolódó megújhodásunk során nemzeti örökségünk alkotmányos és demokratikus elemeit ötvöznünk kell a modernizációnak, a szabad világ szolidaritásának minden követelményével.
Másodsorban úgy gondolom, Antall József rávilágított arra, hogy a békés átmenetet minden szélsőséges törekvés elhárításával középről, törvényes úton haladva lehet irányítani – két okból: mert egyfelől ezt kívánja a választások tanúsága szerint is népünk józan többsége, másfelől mert egyedül középről lehet célszerűen irányítani.
Harmadszor úgy gondolom, arra világított rá Antall József, hogy az átalakulás során humanizmussal, toleranciával, a jogegyenlőség egyértelmű elismerésével, a fokozatosság követelményének szem előtt tartásával kell társítanunk a következetességet, a határozottságot, a célratörést.
Azt kívánom Antall Józsefnek, hogy az elkövetkezőkben is sikeresen tudjon rámutatni azokra a célokra és azokra az eszközökre, amelyekkel elérhető, hogy az alkotmányos demokráciának, a parlamentáris rendszernek, a nemzeti demokráciának mintaállamává válhassék Magyarország a Duna és a Tisza partjain, büszkeségére minden magyarnak, bárhol is éljen a világban. Köszönöm a figyelmüket. (Nagy taps.)
DR. ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Köztársasági Elnök úr! Házelnök úr! Tisztelt Országgyűlés! Én komolyan gondoltam, hogy minden ceremónia és minden ünneplés mellőzését kérem. Megköszönöm elnök úrnak a meleg szavakat, megköszönöm mindazoknak, akik jókívánságokat küldtek, és kifejezésre juttatták, és levélben fordultak hozzám köszöntő szavaikkal. Éppen ezért mindenkinek ezúton megköszönöm a jókívánságokat, kötelességemet teljesítem, és sokkal kellemesebb és sokkal jobb dolog – még ha nehézségekkel is jár – kétéves születésnapot ünnepelni, mint hatvanéveset.
Ezért a tisztelt Házra visszahárítom a jókívánságokat, inkább azt ünnepeljük, hogy 1990. április 8-án, a választások második fordulójának befejezésével megválasztásra került ez a magyar Országgyűlés, és ennek a magyar Országgyűlés megválasztásának a kétéves évfordulójához kívánok mindenkinek sok sikert, és kívánom azt, hogy az április 8-án megválasztott képviselőkből álló magyar Országgyűlés teljesíteni tudja azt a történelmi feladatot, amit az átmenet, az átalakulás e változó Európában, s a változó világban reánk mér, és azzal a felelősséggel tudja ellátni feladatát, amit megkövetel tőlünk a magyar gazdaság helyzete, a magyar társadalom, a magyar belpolitika, a magyar külpolitika és biztonságpolitika ebben az átalakuló és változó világban.
Köszönöm a megemlékezést, és köszöntöm a magyar Országgyűlést e kétéves évfordulón. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Nagy taps. Az MSZP, a KDNP és az SZDSZ frakcióvezetői gratulálnak dr. Antall Józsefnek.)