Országgyűlési beszédek

Dr. Antall József napirend előtti felszólalásával válaszol Horn Gyula képviselő Magyarország NATO-ba történő tagfelvétele tárgyában tett indítványára

 

 

Elnök: Szabad György

ELNÖK: …Tisztelt Országgyűlés! Szíves figyelmüket kérem. Napirend előtt Antall József miniszterelnök úr kíván szólni.
DR. ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Elnök úr! Tisztelt Ház! A koalíciós pártok frakciói is jelezték, hogy Horn Gyula képviselő úr indítványt tett a Magyar Köztársaságnak az Északatlanti Szövetségbe történő tagfelvételére vonatkozó előterjesztés benyújtásáról, amely szerint az Országgyűlés felkéri a Kormányt, tegyen előterjesztést a Magyar Köztársaságnak az Északatlanti Szövetségbe, a NATO-ba történő belépésre vonatkozó tagfelvételi kérelme tárgyában.
Tisztelt Ház! Azon politikai és erkölcsi alapon, amelyet az atlanti szövetséggel való kapcsolattartás és a jó együttműködés érdekében eddig kifejtett kormányzati és személyes tevékenység jelent, szeretném a következőket leszögezni. Moszkvában, 1990 júniusában éppen a tisztelt Ház határozata alapján, a Varsói Szerződés utolsó politikai ülésén beszédben hangsúlyoztam a NATO jelentőségét az európai biztonság fenntartásában, majd a Varsói Szerződés feloszlatásakor y – akkor még szovjet alelnök – megjegyzéseire nyilvánosság előtt válaszoltam arra, hogy a NATO nem cserélendő össze a feloszlatott varsói paktummal. És az első miniszterelnök voltam, aki az ún. szocialista tábor volt tagjai közül elment Brüsszelbe, a NATOközpontba. Ezen az alapon nem javaslom, hogy az Országgyűlés napirendre tűzze ezt a kérdést.
Egyetértek azzal, hogy a legszorosabb kapcsolatot kell fenntartani a NATO­val. Amikor arra megérik a politikai, a külpolitikai és biztonságpolitikai helyzet, biztosak lehetnek benne, hogy a Ház elé fogunk állni az akkor legjobbnak tartott javaslattal. Semmi akadályát nem látom annak, hogy a külügyi bizottság elvileg ezt a kérdést megtárgyalja, javaslatot tegyen, de hogy az Országgyűlés határozatot hozzon, amelyben a Kormányt erre felkéri, ezt egyrészt fölöslegesnek tartom, mert a kormányzat a transzatlanti gondolat jegyében folytatja a külpolitikáját. Ez annyira köztudott a NATO tagországok között, hogy ennek megerősítésére külön nincs szükség.
A varsói, a prágai kormánnyal a visegrádi hármas alapján egy ilyen kérdésben feltétlenül ildomos együttesen lépni, ha erre sor kerül. A NATO miniszteri bizottságában egyébként alkalmam volt kifejteni a NATO biztonsági ernyőjével kapcsolatos elképzelésünket és mindazt, ami jelzi a mi szoros kapcsolódási szándékunkat, azonban mégsem tartanám indokoltnak és szükségesnek, hogy ezt napirendre tűzzük, és utána a Kormányt erre mintegy kötelezze az Országgyűlés.
Tartalmilag az atlanti gondolat hívei vagyunk, fontosnak tartjuk, hogy a transzatlanti gondolatot ugyanúgy népszerűsítsék, mint az európai egység, az európai integráció gondolatát. Ezt fontosnak tartjuk a Szovjetunió mai utódállamai mellett is, fontosnak tartjuk az egész térség szempontjából, de nem tartjuk célszerűnek, és nem tartjuk most előrevivő lépésnek azt, hogy erre egy országgyűlési határozat szülessék.
Abban a pillanatban, ha ez tartalmában, formájában indokolt, akkor a Ház elé fogunk állni; meg lehetnek győződve, hogy az eddigieknek megfelelően is tudatosan és következetesen folytatjuk ezt a politikát. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Nagy taps.)
ELNÖK: Köszönöm. Horn Gyula a Magyar Szocialista Párt részéről kíván szólni.
HORN GYULA (MSZP): Köszönöm, Elnök úr. Csak egy kérdésem lenne, hogy természetesen, amikor a határozati javaslat napirendre kerül, abban a sorrendben, ahogy ez szokásos, akkor reagálhatok erre, igaz? Mert az nem szokás ebben a Parlamentben, hogy mielőtt szavazunk egy határozati javaslatról, rögtön ellene szólnak. Csak ezért kérdem. (Zaj. Az elnök csenget.)
ELNÖK: Horn Gyulának természetesen megadtam a szót, hiszen a miniszterelnök úr felszólalásában személy szerint érintette az ő megnyilatkozását. Ez nem változtat azon, hogy önálló indítványát annak rendje és módja szerint a napirendi javaslatok elhangzása után előterjesztheti.