Politikai beszédek, interjúk

Megjelent az Új Magyarország 1993. december 13-i számában.

Tisztelt Barátaim!

Az országos választmány lakitelki tanácskozása fontos állomás az MDF életében. Úgy gondolom, jelképnek is felfogható, hogy éppen Lakitelek a színhely, hiszen ismét sorsfordító kérdésekről, a következő időszakra szóló program megalkotásáról lesz szó. Sajnálom, hogy nem lehetek jelen, amikor az elmúlt évek eredményeire alapozva a következő időszak feladatainak a kijelölése folyik.

A Magyar Demokrata Fórum kormányzó pártként, jó reményekkel készülhet az 1994-es tavaszi választásokra. A nemzetközi politikai élet kimagasló személyiségei és a nemzet jövőjéről felelősen gondolkodó honfitársaink egyaránt elismeréssel szólnak az elmúlt három és fél esztendőben végzett munkáról. Tiszta lelkiismerettel állíthatjuk, hogy vállalt feladatainknak a kormányzati ciklusra jutó részét elvégeztük. Az országos választmány feladata most az, hogy 1994-es választási sikerünk érdekében az 1989-eshez hasonlóan magas színvonalú, az ország érdekeinek megfelelő választási programot készítsen, illetve ajánljon a tavaszi országos gyűlésnek.

Az MDF sohasem hátrált meg a nagy feladatoktól, akkor sem, amikor 1990-ben legnagyobb kormánypártként átvettük az ország irányítását, és amikor mai bírálóink 100 százalékot meghaladó inflációt, milliós munkanélküliséget jósoltak. Ezzel szemben az örökölt rohanó inflációt 20 százalék körülire sikerült visszaszorítanunk, a munkanélküliség növekedése 700 ezer körül megállt, az újonnan létesült munkahelyek hatására már közel 10 hónapja némileg csökken is. Mindezt valószínűleg nehezebben bocsátják meg nekünk, mint tényleges hibáinkat.

Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, emelkedő nemzetet, újraépülő Magyarországot látunk. A magángazdaság állítja elő a nemzeti jövedelem több mint 50 százalékát. A csődbe jutott, eladhatatlan termékeket gyártó vállalatok helyett egyre alakulnak a magasabb szintű technológiával dolgozó, jobb minőséget gyártó üzemek, amelyeknek termékei már nem csak a keleti piac igényeinek felelnek meg. Kivételes stabilitásunk megnyerte a befektetők bizalmát, világcégek jöttek hozzánk vállalatot alapítani.

Az elmúlt három és fél évben másfélszeresére növeltük a megelőzően majdnem száz év alatt átadott telefonvonalak számát, jelenleg egyidejűleg két autópálya építése van folyamatban, 400 iskola kapott tornatermet. Falvakban, kisvárosokban folyamatban van a víz és még több helyen a gáz bevezetése, a csatornázás és sorolhatnám tovább. Az újraépített ország napról napra erősödik, és ma már az új gyorsabban épül, mint ahogyan a régi omlik össze. Számíthatunk arra, hogy a világkiállítás beruházásaival ez a folyamat még gyorsabbá válik.

Belátható közelségbe került a tulajdoni és személyi sérelmek kárpótlásának befejezése. Rendkívüli erőfeszítéseket teszünk az agrárgazdaság gondjainak megoldásáért, hiszen egyszerre és együttesen kellett szembenéznünk az öröklött tulajdoni viszonyokkal, a korszerűtlen termékszerkezettel, a drámai piacvesztés önhibánkon kívül bekövetkező nehézségeivel. Intézkedéseink összetettek; a rövid távon ható válságkezelés (aszálykárosultak segítése, kamatátvállalás stb.) mellett a távolabbra tekintő törekvéseinknek adunk hangot a költségvetés megemelt szintű forrásaival, a hitelezést, a jövedelmezőséget elősegítő kormányzati és parlamenti döntésekkel.

Különösen fontosnak tartom az MDF ügyvezető elnökségének és országgyűlési képviselőcsoportja elnökségének országjáró körútját, mert így pontos és naprakész helyzetképet kapunk az ország, az egyes megyék és régiók állapotáról, gondjairól és lehetőségeiről. Ez igen nagy segítséget nyújt a valóban a népre figyelő, valóban a választópolgárok visszajelzésein alapuló törvényalkotási és kormányzati program megvalósításához. Arra törekszünk, hogy programunkkal a választópolgárok többsége azonosulni tudjon, és érezze: részese annak a rendszerváltoztató folyamatnak, amelyet 1990 tavaszán elkezdtünk.

Elvégeztük politikai feladatainkat és a gazdaság szerkezetének átalakítását. A következő négy évben a legfontosabb célunk a gazdaság fellendítése. Nincs okunk kételkedni abban, hogy a parlamenti ciklus végére a nagy megrázkódtatást okozó, elkerülhetetlen kormányzati és törvényhozási döntéseket magunk mögött tudva a választópolgárok is érzékelni fogják a gazdasági növekedés életszínvonaljavító hatásait. Célunk az, hogy megteremtsük minden honfitársunk számára a térség gazdasági viszonyai között a legkedvezőbb életszínvonal elérésének lehetőségeit.

Ezekkel a gondolatokkal és a következő négy esztendőben elvégzendő közös feladataink sikeres teljesítésének reményében kívánok jó munkát az országos választmány tagjainak.

Budapest, 1993. december 8.

Baráti köszöntéssel:
ANTALL JÓZSEF,
az MDF elnöke