Életút

 • 1932. április 8-án született Budapesten id. dr. Antall József (1894-1974) és Szűcs Irén (1905-1991) második gyermekeként.
 • 1942-1950 között a budapesti Piarista Gimnázium tanulója, 1950-ben érettségizett.
 • 1950-1962 között a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatója, magyar-történelem szakos középiskolai tanári, levéltáros, muzeológus és könyvtáros diplomát szerzett.
 • 1954-55 között az Országos Levéltárban dolgozott – feladata Görgey Artúr iratainak rendezése volt- , ugyanekkor a Pedagógiai Tudományos Intézetben kutatói megbízást kapott.
 • 1955-ben házasságot kötött Fülepp Klárával. Gyermekei, András György 1961-ben és Péter 1964-ben születtek.
 • 1955-57 között az Eötvös József Gimnázium történelem-magyar szakos tanára volt és osztályfőnöki teendőket is ellátott.
 • Az 1956-os forradalomban részt vett diákjaival együtt az október 23-i tüntetésen, majd az Eötvös József Gimnázium Forradalmi Bizottságának elnökévé választották, részt vett a Keresztény Ifjúsági Szövetség megalapításában a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt aktiválásában.
 • 1957-ben áthelyezték a Toldy Ferenc Gimnáziumba, ahol 1959-ig taníthatott, ekkor eltiltották a tanári pályától.
 • 1957. október 23-án a Toldy Gimnáziumban a forradalom egy éves évfordulóján néma megemlékezést szervezett.
 • 1959-1961 között könyvtársként dolgozott a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Vadász utcai fiókkönyvtárában.
 • 1963-ban 80 orvos életrajzát megírja a Magyar Életrajzi Lexikon számára.
 • 1963-tól 1990-ig a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban előbb tudományos kutató, majd igazgatóhelyettes, 1974-től megbízott főigazgató, 1984-től főigazgató.
 • 1963-1973 között a Dolgozók Esti Gimnáziumában tanított a Jurányi utcában.
 • 1968-tól az Orvostörténeti Közlemények szerkesztőjeként is dolgozott. Ugyanebben az évben a Nemzetközi Orvostörténelmi Társaság alelnökévé választották.
 • 1972-től a Nemzeti panteon Sírkert bizottság titkára lett.
 • 1974. A Budapesten ülésező Nemzetközi Orvostörténeti Kongresszus szervező főtitkára volt.
 • 1974. Nyugati országokba érvényes útlevelet kapott.
 • 1981. Megjelent Az európai orvostudomány és gyógyszerészet emlékei című kötete.
 • 1982. A Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetésben részesült.
 • 1988 január az Európai Emberi Jogok Ligájának Budapesti tagozatának megalapításában szerepet vállal.
 • 1988 szeptember 3: részt vett a második lakiteleki találkozón, ahol elfogadták a Magyar Demokrata Fórum alapítólevelét és alapszabályát, továbbá kimondták a szervezett mozgalommá alakulást.
 • 1988 október: a Független Kisgazdapárt újjászervezésében, a Kovács Béla Társaság megalakításában is részt vett.
 • 1989. március 11-12-én részt vett az MDF országos gyűlésén.
 • 1989. júniusában csatlakozott az MDF megbízásából Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásokhoz, ahol a konfliktusos légkörben konszenzusteremtő politikusként lépett fel.
 • 1989. október 21. Elsöprő többséggel az MDF elnökévé választották.
 • 1990. április 8. A választások második fordulójának eredménye alapján a demokratikus, szabad választást az MDF nyerte, Antall József a miniszterelnöki poszt várományosa lett.
 • 1990. május 23-án az Országgyűlés Antall Józsefet miniszterelnöknek választotta meg.
 • 1993. december 12-én hosszan tartó, türelemmel viselt, súlyos betegség után elhúnyt.