Videók plusz

I.

A következőkben rövid részleteket láthatnak Antall József zárt körben illetve a nyilvánosság előtt elhangzott beszédéiből és a vele készült interjúkból. Antall bármiről is beszélt, zárt körben ugyanazt mondta, mint akkor, amikor mondandóját a nyilvánosságnak szánta. (Persze vannak olyan kérdések, amelyekről csak zárt körben eshetett szó, és amelyeket csak bizonyos idő elteltével lehet megosztani a nyilvánossággal.) Antall mondatait hallgatva bepillanthatunk a politika színfalai mögé, megismerhetjük az események történelmi összefüggéseit, hosszú távú, negyed század elteltével is érvényes tanulságait. Az egyenként néhány perces videófelvételekből hiteles képet kapunk Antall József politikai nézetrendszerének egyes elemeiről, a rendszerváltozás miniszterelnökének nemzeti és demokratikus elkötelezettségéről, politikai lépéseinek mozgatórugóiról.

Tovább az összes videóhoz...


II.

A videofelvételeket követő, rendhagyó monológ sokat elárul a miniszterelnök habitusának a kívülállók számára rejtve maradt szegletéről. A monológot Osskó Judit közli az Antall Józseffel folytatott kilenc beszélgetést tartalmazó „Kései memoár” című interjú-kötetben. Antall az egyik beszélgetés közben tartott kávészünet során, érzelmeit nem titkolva fejti ki kendőzetlen véleményét az MDF és az SzDSz értelmiségi holdudvaráról, a közöttük meglévő „zsigeri” ellentétekről és hasonló, kényes kérdésekről - miközben véletlenül bekapcsolva maradt a magnó…

Tovább az interjúhoz...


III.

A Főhajtás című harmadik részben Antall József hajdani parlamenti frakciója adózik a miniszterelnök emlékének. A filmet Venczel Éva, a frakció munkatársa készítette, Antall József hatvanadik születésnapjára rendezett koalíciós frakcióülésen elmondott – egyszerre személyes, ugyanakkor nagyívű politikai eszmefuttatásokat, bizalmas információkat is tartalmazó – beszédének felhasználásával. A film második részében Balaskó Jenő, a kiváló költő, Antall József odaadó híve (később szintén az MDF-frakció munkatársa) mély átéléssel előadott költői szövegének és az Antall József temetéséről készült képsoroknak művészi egységben történt megjelenítése állít emléket a rendszerváltozás miniszterelnökének.

Tovább a filmhez...